Tarihçe
10 Mart 2021

 Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı kamu kurumu olup, 06.12.1967 tarih ve 3235 sayılı “Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kuruluşu Hakkında Genelge” gereği kurulmuştur.

694 sayılı ve 15.08.2017 tarihli kanun hükmünde kararname ile T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmuş olup, Halk Sağlığı Laboratuvarı, T.C. Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bünyesi altında hizmetlerine devam etmektedir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge ve 09 Mart 2019 tarih ve 30709 sayılı “Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ile kurumumuz çalışma esasları düzenlenmiştir.

Laboratuvarımız L1 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı sınıfında olup, ilgili standarda göre akredite olan, ilgili mevzuatı kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştiren ve ayrıca bölgesindeki L2 hizmet tipi laboratuvarlara analiz, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan laboratuvardır.

Aydın halk sağlığı Laboratuvarının amacı; KYS politika ve prosedürleri, TS EN ISO/IEC 17025 Standardı , müşteri sözleşmeleri uyarınca test laboratuvarlarının çalışmasını sağlamaktır. AHSL bu sorumluluğunu Kalite Politikası’nda (POL:01/KYB) tanımlanmıştır. AHSL sabit tesisinde hizmet vermekte olup, kurulan ve uygulanan Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon Şeması’nda (OŞ:01/KYB) Klinik Laboratuvarlar olarak tanımlanan laboratuvarların dışında kalan tüm klinik dışı laboratuvarları ve birimleri kapsamaktadır. AHSL’ nın geçici veya gezici tesisi bulunmamaktadır.